หน้าหลัก   |   ดาวน์โหลดเอกสาร   |  คลังรูปภาพ   |  ปฏิทินวิชาการ   |  แผนปฏิบัติการ   |  ติดต่อเรา
 
 

             พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีไหว้ครู

๑๕ มิถุนายน ๖๐
๐๙.๐๐ น.
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีไหว้ครูของ
โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

โดยมีพระเดชพระคุณพระพิศาลสิกขกิจ 
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยาฯ 
เจ้าอาวาสวัดแจ้ง สงขลา
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา

เมตตาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้โอวาทและเจิมหนังสือเนื่องในวันครู

ให้ระลึกถึงครูผู้ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์
โดยไม่ปิดบัง


 
     
 
โรงเรียนแจ้งวิทยา 4 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 074-323854