หน้าหลัก   |   ดาวน์โหลดเอกสาร   |  คลังรูปภาพ   |  ปฏิทินวิชาการ   |  แผนปฏิบัติการ   |  ติดต่อเรา
 
 

             นักศึกษาพยาบาลเข้ารายงานผลในการเข้ามาฝึกประสบการณ์

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เข้ารายงานผลในการเข้ามาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา โดยมีนายสมพงษ์  ช่วยเนียม ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา  นางสาวผาณิต  ประพัฒน์  รองผู้จัดการในฐานะดูแลงานอนามัยโรงเรียนด้วย  และนางสาวกัลยวีร์ ทองสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพโรงเรียนแจ้งวิทยา  ให้การตอนรับคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา

 
     
 
โรงเรียนแจ้งวิทยา 4 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 074-323854