หน้าหลัก   |   ดาวน์โหลดเอกสาร   |  คลังรูปภาพ   |  ปฏิทินวิชาการ   |  แผนปฏิบัติการ   |  ติดต่อเรา
 
 

             พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน เดินสวนสนามและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนแจ้งวิทยานำคณะลูกเสือจำนวน 6 กองประกอบไปด้วย ลูกเสือสำรอง - เนตรนารีสำรอง ลูกเสือสามัญ - เนตรนารีสามัญและลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน เดินสวนสนามและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สนามติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ลูกเสือทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำกิจกรรม สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ฝึกความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกเสือสำรองที่เป็นวัยเด็ก เปรียบเสมือนผ้าขาว จะได้ทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มุ่งสร้างพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี

 
     
 
โรงเรียนแจ้งวิทยา 4 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 074-323854