หน้าหลัก   |   ดาวน์โหลดเอกสาร   |  คลังรูปภาพ   |  ปฏิทินวิชาการ   |  แผนปฏิบัติการ   |  ติดต่อเรา
 
 

             เสียงเทียนแสงธรรมเพื่อแม่

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ 19.00 น. คณะพระวิทยากร ครู และนักเรียน

จัดกิจกรรมเสียงเทียนแสงธรรมเพื่อแม่

โครงการบวชเนกขัมมะจาริณี 
เพื่อฉลองพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9    (๑๒ สิงหา ราชินี)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ของนักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา 
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา

โดยพระวิทยากรพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลา

ระดับชั้น ม.๑-ม.๖
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
จำนวน ๑๒๐ คน

ปลูกฝังการทำสมาธิเบื้องต้น สติปัฏฐาน ๔
เช่น การยืน เดิน นั่ง นอน เป็นต้น

เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป
ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดแจ้ง อ.เมือง จ.สงขลา

เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อปี ๒๕๕๓

 
     
 
โรงเรียนแจ้งวิทยา 4 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 074-323854