หน้าหลัก   |   ดาวน์โหลดเอกสาร   |  คลังรูปภาพ   |  ปฏิทินวิชาการ   |  แผนปฏิบัติการ   |  ติดต่อเรา
 
 

             สืบสานประเพณี "บุญเดือนสิบ - ชิงเปรต" ชาวปักต์ใต้

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เกี่ยวประเพณีวันสารทเดือนสิบ และปีนเสาร้านเปรต ของนักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา. อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา.โดยเป็นนโยบายของท่านเจ้าคุณพระพิศาลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแจ้งวิทยา เพื่อจะให้อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของภาคใต้ และเป็นประเพณีของชาวพุทธ โดยในกิจกรรมมีการจัดหรัมเพื่อแห่ไปตามเขตเทศบาลนครสงขลา  ทำบุญอุทิศให้ปู่ตา ยายาย บุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว (นำพิธีกรรมทางศาสนาที่อยู่ภายในวัดแจ้งมาจัดในโรงเรียนแจ้งวิทยาทุกขึ้นตอน)และมีการปีนเสาร้านเปรตนี้ จะมีคุณครูค่อยกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และกิจกรรมในประเพณีก็ผ่านไปด้วยดี. ในปี 2560. ทีมนักเรียนมัธยมปลายเป็นผู้ที่สามารถขึ้นไปและนำเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทได้สำเร็จ สามารถเข้ารับชมได้จาก https://youtu.be/oKi2LCnE6Zk

 
     
 
โรงเรียนแจ้งวิทยา 4 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 074-323854