หน้าหลัก   |   ดาวน์โหลดเอกสาร   |  คลังรูปภาพ   |  ปฏิทินวิชาการ   |  แผนปฏิบัติการ   |  ติดต่อเรา
 
 

             พิธีการฉลองพระสงฆ์ สามเณร โครงการบรรพชา อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

พิธีการฉลองพระสงฆ์ สามเณร โครงการบรรพชา อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

____________________________
๐๙.๐๐ น.
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

คณะสงฆ์วัดแจ้งนำโดยท่านเจ้าคุณพระพิศาลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ร่วมกับโรงเรียนแจ้งวิทยา นำโดย นายสมพงษ์ ช่วยเนียม ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา และเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลา จัดโครงการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน ๖๐ รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
_____________________________

ในการบรรพชา อุปสมบทครั้งนี้ได้รับการร่วมเมื่อจากหน่วยงานต่างๆ เช่น อำเภอเมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โรงเรียนในเครือเทศบาลนครสงขลา ผู้ปกครอง ฯลฯ

กำหนดการโครงการบรรพชา อุปสมบท ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ถึง ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยพระวิปัสนาจารย์จากวัดแจ้งและพระวิทยากรจากเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลา

คณะ

 
     
 
โรงเรียนแจ้งวิทยา 4 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 074-323854