หน้าหลัก   |   ดาวน์โหลดเอกสาร   |  คลังรูปภาพ   |  ปฏิทินวิชาการ   |  แผนปฏิบัติการ   |  ติดต่อเรา
 
 

             อุ่นไอรัก อุ่นไอรู้ แจ้งวิทยาวิชาการ

อุ่นไอรัก อุ่นไอรู้ แจ้งวิทยาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อเช้าวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนแจ้งวิทยา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดสงขลา ได้จัดงานวิชาการประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อนำเสนอผลงาน กิจกรรม และสิ่งต่างๆทางการศึกษาประจำปี โดยได้รับเมตตาจาก พระพิศาลสิกขกิจ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกับนายมานะ ศรีพิทักษ์ กก.ผจ.บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูจากโรงเรียนต่างๆ และผู้ปกครองนักเรียนในพิธีเปิดนางสาวชนัญธิญา ใจเย็น ประธานสภานักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยาเป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นนายมานะ ศรีพืทักษ์ ได้เป็นผู้มอบโล่ เกียรติบัตร แก่ครูที่ได้รับราง รวมถึงมอบเกียรติแต่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กดีศรีสงขลา จากนั้นก็ได้กล่าวเปิดงานวิชาการ อุ่นไอรัก อุ่นไอรู้ แจ้งวิทยา 2562หลังจากประธานกล่าวเปิดเรียบร้อย นักเรียนก็ได้ขึ้นแสดงบนเวที โดยมีนักเรียนที่ประกวดศิลปหัตกรรม ประจำปี 2562 ประเภทร้องเพลงลูกทุ่งประเภท ข จากนั้นประธานในพิธีก็ได้เดินเยี่ยมชมตามซุ้มแต่ละสาระต่างๆทั้ง 8 สาระ

 
     
 
โรงเรียนแจ้งวิทยา 4 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 074-323854