หน้าหลัก   |   ดาวน์โหลดเอกสาร   |  คลังรูปภาพ   |  ปฏิทินวิชาการ   |  แผนปฏิบัติการ   |  ติดต่อเรา
 
 

             วันมาฆบูชา ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 
ตรงกับวันมาฆบูชา โรงเรียนแจ้งวิทยา ร่วมกับ วัดแจ้ง สงขลา ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ให้กับพุทธศาสนิกชน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ณ วัดแจ้ง สงขลา ได้ร่วมน้อมจิตอันเป็นกุศลระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น.

 
     
 
โรงเรียนแจ้งวิทยา 4 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 074-323854