หน้าหลัก   |   ดาวน์โหลดเอกสาร   |  คลังรูปภาพ   |  ปฏิทินวิชาการ   |  แผนปฏิบัติการ   |  ติดต่อเรา
 
 

             ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อโรงเรียน แจ้งวิทยา ที่ตั้ง 4 ตำบล บ่อยางอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทร 074-323854โทรสาร 074-323854e-mail : jeangvittaya@hotmail.com Website:www.jvs.ac.th

2. ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ 17 พฤษภาคม 2503

3. เปิดทำการการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

4. เนื้อที่ 7 ไร่ 61.30 ตารางวา

5. เขตพื้นที่บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

 
     
 
โรงเรียนแจ้งวิทยา 4 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 074-323854