หน้าหลัก   |   ดาวน์โหลดเอกสาร   |  คลังรูปภาพ   |  ปฏิทินวิชาการ   |  แผนปฏิบัติการ   |  ติดต่อเรา
 
 

             นักเรียน3,250 คนสวมเสื้อสีเหลืองทั้งโรงเรียนร่วมถวายพระพร

โรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา อ.เมือง จ.สงขลา นายธริศร เทียบปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลานำนักเร­ียนทั้งโรงเรียนกว่า 3,250 คน รวมทั้งคณะครู อาจารย์ สวมเสื้อสีเหลือง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ­ยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห­ัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดย คณะครู อาจารย์และนักเรียนทุกระดับชั้น จะสวมเสื้อสีเหลืองทั้งโรงเรียน นับเป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดสงขลาที่ ทางโรงเรียนและผู้ปกครองร่วมใจกันแสดงออกถ­ึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย­ู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ด้วยความปลื้มปิติและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้มีส่วนร­่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทส­มเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพ­ระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยอีกด้วย

 
     
 
โรงเรียนแจ้งวิทยา 4 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 074-323854